Thông tin tuyển sinh Đại học 2023

Năm 2023, trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sử dụng 4 phương thức xét tuyển sau dành cho thí sinh toàn quốc bao gồm: Xét tuyển học bạ lớp 12, xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12), xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2023, xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM 2023.


 • Xét học bạ
  5 học kỳ
 • Xét học bạ
  lớp 12
 • Xét kết quả
  kỳ thi THPT
 • Xét kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQG TPHCM

 • Xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12)

  I. Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:

  - Tốt nghiệp THPT;

  - Xếp loại hạnh kiểm HK1 lớp 12 từ Khá trở lên.

  - Tổng điểm trung bình chung 5 học kỳ đạt từ 6,0 trở lên

  TB HK 1 lớp 10 + TB HK 2 lớp 10 + TB HK 1 lớp 11 + TB HK 2 lớp 11 + TB HK1 lớp 12 = 6.0
  5

  - Tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển HK1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên.

  - Thời gian xét tuyển như sau:

  Đợt 1: 01/2 - 25/3

  Đợt 2: 03/4 – 31/5

  Đợt 3: 05/6 – 31/7

  Đợt 4: 01/8 – 31/8

  - Hồ sơ xét tuyển gồm:

  + Đơn dự tuyển theo mẫu của SIU, thí sinh tải miễn phí tại: https://tuyensinh.siu.edu.vn;

  + Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);

  + Bản sao công chứng học bạ THPT;

  + Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt), 550.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

  *Ngành/chuyên ngành, tổ hợp xét tuyển học bạ 2023 như sau:


  STT

  NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

  MÃ NGÀNH

  TỔ HỢP XÉT TUYỂN

  1

  Luật kinh tế gồm chuyên ngành:
  * Luật kinh tế quốc tế

  7380107

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  D01 (Toán, Văn, Anh),
  C00 (Văn, Sử, Địa).

  2

  Khoa học máy tính gồm các chuyên ngành:
  * Trí tuệ Nhân tạo
  * Hệ thống dữ liệu lớn
  * Kỹ thuật phần mềm
  * Mạng máy tính & An ninh thông tin

  7480101

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  D01 (Toán, Văn, Anh),
  D07 (Toán, Hóa, Anh).

  3

  Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:
  * Quản trị kinh doanh,
  * Thương mại quốc tế,
  * Quản trị du lịch,
  * Kinh tế đối ngoại,
  * Marketing số,
  * Kinh doanh số.

  7340101

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  A07 (Toán, Sử, Địa),
  D01 (Toán, Văn, Anh).

  4

  Ngôn ngữ Anh gồm các chuyên ngành:
  * Tiếng Anh giảng dạy,
  * Tiếng Anh thương mại.

  7220201

  D01 (Toán, Văn, Anh),
  D11 (Văn, Lý, Anh),
  D12 (Văn, Hóa, Anh),
  D15 (Văn, Địa, Anh).

  5

  Kế toán gồm các chuyên ngành:
  * Kế toán - kiểm toán,
  * Kế toán doanh nghiệp.

  7340301

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  C01 (Toán, Văn, Lý),
  D01 (Toán, Văn, Anh).

  6

  Quản trị Khách sạn gồm chuyên ngành:
  * Quản trị nhà hàng - khách sạn.

  7810201

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  A07 (Toán, Sử, Địa),
  D01 (Toán, Văn, Anh).

  7

  Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

  7510605

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  A07 (Toán, Sử, Địa),
  D01 (Toán, Văn, Anh).

  8

  Tâm lý học gồm chuyên ngành:
  * Tâm lý học tham vấn & trị liệu

  7310401

  D01 (Toán, Văn, Anh),
  C00 (Văn, Sử, Địa),
  D14 (Văn, Sử, Anh),
  D15 (Văn, Địa, Anh).


  II. Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam.

  - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT

  - Kiểm tra trình độ theo quy định của trường

  - Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

  + Dịch thuật, công chứng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc phổ thông

  + Dịch thuật, công chứng kết quả học tập bậc THPT

  + Các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ Quốc tế khác (nếu có)


 • Xét tuyển học bạ lớp 12

  I. Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:

  - Tốt nghiệp THPT;

  - Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên;

  - Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên;

  - Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

  - Thời gian xét tuyển:

  Đợt 1: 03/5 - 30/6

  Đợt 2: 03/7 – 31/7

  Đợt 3: 01/8 – 20/9

  - Hồ sơ xét tuyển gồm:

  + Đơn dự tuyển theo mẫu của SIU, thí sinh tải miễn phí tại: https://tuyensinh.siu.edu.vn;

  + Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);

  + Bản sao công chứng học bạ THPT;

  + Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt), 550.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

  *Ngành/chuyên ngành, tổ hợp xét tuyển học bạ 2023 như sau:


  STT

  NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

  MÃ NGÀNH

  TỔ HỢP XÉT TUYỂN

  1

  Luật kinh tế gồm chuyên ngành:
  * Luật kinh tế quốc tế

  7380107

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  D01 (Toán, Văn, Anh),
  C00 (Văn, Sử, Địa).

  2

  Khoa học máy tính gồm các chuyên ngành:
  * Trí tuệ Nhân tạo
  * Hệ thống dữ liệu lớn
  * Kỹ thuật phần mềm
  * Mạng máy tính & An ninh thông tin

  7480101

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  D01 (Toán, Văn, Anh),
  D07 (Toán, Hóa, Anh).

  3

  Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:
  * Quản trị kinh doanh,
  * Thương mại quốc tế,
  * Quản trị du lịch,
  * Kinh tế đối ngoại,
  * Marketing số,
  * Kinh doanh số

  7340101

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  A07 (Toán, Sử, Địa),
  D01 (Toán, Văn, Anh).

  4

  Ngôn ngữ Anh gồm các chuyên ngành:
  * Tiếng Anh giảng dạy,
  * Tiếng Anh thương mại.

  7220201

  D01 (Toán, Văn, Anh),
  D11 (Văn, Lý, Anh),
  D12 (Văn, Hóa, Anh),
  D15 (Văn, Địa, Anh).

  5

  Kế toán gồm các chuyên ngành:
  * Kế toán - kiểm toán,
  * Kế toán doanh nghiệp.

  7340301

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  C01 (Toán, Văn, Lý),
  D01 (Toán, Văn, Anh).

  6

  Quản trị Khách sạn gồm chuyên ngành:
  * Quản trị nhà hàng - khách sạn.

  7810201

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  A07 (Toán, Sử, Địa),
  D01 (Toán, Văn, Anh).

  7

  Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

  7510605

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  A07 (Toán, Sử, Địa),
  D01 (Toán, Văn, Anh).

  8

  Tâm lý học gồm chuyên ngành:
  * Tâm lý học tham vấn & trị liệu

  7310401

  D01 (Toán, Văn, Anh),
  C00 (Văn, Sử, Địa),
  D14 (Văn, Sử, Anh),
  D15 (Văn, Địa, Anh).


  II. Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam.

  - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT

  - Kiểm tra trình độ theo quy định của trường

  - Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

  + Dịch thuật, công chứng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc phổ thông

  + Dịch thuật, công chứng kết quả học tập bậc THPT

  + Các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ Quốc tế khác (nếu có)


 • Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT

  I. Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:

  - Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, đạt mức điểm tổ hợp 3 môn do SIU công bố sau khi có kết quả thi.

  - Thí sinh đăng ký và thực hiện hồ sơ, lịch trình tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Hồ sơ xét tuyển gồm:

  + Đơn dự tuyển theo mẫu của SIU, thí sinh tải miễn phí tại: https://tuyensinh.siu.edu.vn;

  + Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);

  + Bản sao công chứng học bạ THPT;

  + Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt), 550.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

  *Ngành/chuyên ngành, tổ hợp xét tuyển học bạ 2023 như sau:


  STT

  NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

  MÃ NGÀNH

  TỔ HỢP XÉT TUYỂN

  1

  Luật kinh tế gồm chuyên ngành:
  * Luật kinh tế quốc tế

  7380107

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  D01 (Toán, Văn, Anh),
  C00 (Văn, Sử, Địa).

  2

  Khoa học máy tính gồm các chuyên ngành:
  * Trí tuệ Nhân tạo
  * Hệ thống dữ liệu lớn
  * Kỹ thuật phần mềm
  * Mạng máy tính & An ninh thông tin

  7480101

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  D01 (Toán, Văn, Anh),
  D07 (Toán, Hóa, Anh).

  3

  Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:
  * Quản trị kinh doanh,
  * Thương mại quốc tế,
  * Quản trị du lịch,
  * Kinh tế đối ngoại,
  * Marketing số,
  * Kinh doanh số.

  7340101

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  A07 (Toán, Sử, Địa),
  D01 (Toán, Văn, Anh).

  4

  Ngôn ngữ Anh gồm các chuyên ngành:
  * Tiếng Anh giảng dạy,
  * Tiếng Anh thương mại.

  7220201

  D01 (Toán, Văn, Anh),
  D11 (Văn, Lý, Anh),
  D12 (Văn, Hóa, Anh),
  D15 (Văn, Địa, Anh).

  5

  Kế toán gồm các chuyên ngành:
  * Kế toán - kiểm toán,
  * Kế toán doanh nghiệp.

  7340301

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  C01 (Toán, Văn, Lý),
  D01 (Toán, Văn, Anh).

  6

  Quản trị Khách sạn gồm chuyên ngành:
  * Quản trị nhà hàng - khách sạn.

  7810201

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  A07 (Toán, Sử, Địa),
  D01 (Toán, Văn, Anh).

  7

  Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

  7510605

  A00 (Toán, Lý, Hóa),
  A01 (Toán, Lý, Anh),
  A07 (Toán, Sử, Địa),
  D01 (Toán, Văn, Anh).

  8

  Tâm lý học gồm chuyên ngành:
  * Tâm lý học tham vấn & trị liệu

  7310401

  D01 (Toán, Văn, Anh),
  C00 (Văn, Sử, Địa),
  D14 (Văn, Sử, Anh),
  D15 (Văn, Địa, Anh).


  II. Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam.

  - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT

  - Kiểm tra trình độ theo quy định của trường

  - Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

  + Dịch thuật, công chứng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc phổ thông

  + Dịch thuật, công chứng kết quả học tập bậc THPT

  + Các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ Quốc tế khác (nếu có)


 • Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM 2023

  I. Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:

  - Tốt nghiệp THPT;

  - Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM và đạt mức điểm theo quy định của SIU công bố.

  - Thời gian xét tuyển theo lịch trình tổ chức thi của ĐHQG TPHCM.

  - Hồ sơ xét tuyển gồm:

  + Đơn dự tuyển theo mẫu của SIU, thí sinh tải miễn phí tại: https://tuyensinh.siu.edu.vn;

  + Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);

  + Bản sao công chứng học bạ THPT;

  + Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt), 550.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

  II. Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam.

  - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT

  - Kiểm tra trình độ theo quy định của trường

  - Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

  + Dịch thuật, công chứng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc phổ thông

  + Dịch thuật, công chứng kết quả học tập bậc THPT

  + Các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ Quốc tế khác (nếu có)


  Tham khảo cấu trúc đề thi, lịch thi đánh giá năng lực của ĐHQGTPHCM: tại đây


PHÒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM.

☎ Tel: 028.36203932

☎ Hotline (Zalo): 0386.809.521 (giải đáp thắc mắc tuyển sinh 24/24)

✉ Email: admission@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI