ĐƠN DỰ TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
(Dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung)

Số phiếu: (Mục này dành cho Hội đồng tuyển sinh ghi, thí sinh không ghi)
I. THÔNG TIN THÍ SINH
1. Họ tên:  
Giới tính:  
2. Ngày tháng năm sinh:  
Nơi sinh:  
3. Thẻ căn cước công dân:  
Ngày cấp:  
     Nơi cấp:  
Quốc tịch:  
4. Mã đăng ký xét tuyển: [Gồm 12 con số nằm dưới hàng mã vạch trên giấy chứng nhận kết quả thi]  
5. Số báo danh:
6. Địa chỉ hộ khẩu thường trú: [ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)]  
SĐT thí sinh:  
SĐT Phụ huynh (cha/mẹ):  
7. Địa chỉ liên lạc: [ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)]  
8. Trường 3 năm học THPT hoặc tương đương (ghi rõ tên trường và địa chỉ trường):  
Lớp 10:  
Lớp 11:  
Lớp 12:  
9. Năm tốt nghiệp THPT:  
Khu vực:  
Đối tượng ưu tiên:  
10. Email thí sinh:  
II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt  
Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh   Điểm IELTS/TOEFL (nếu chưa có ghi 0):  
1. Xét tuyển bằng kết quả 5 học kỳ  
Ngành  
Mã ngành:  
(Chuyên ngành {nếu có}):  
Tổ hợp xét tuyển:  
Điểm môn 1
Điểm môn 2
Điểm môn 3
Tổng tổ hợp:
Lớp 10. TBHK1:
Lớp 10. TBHK2:
Lớp 11. TBHK1:
Lớp 11. TBHK2:
Lớp 12. TBHK1:
TB 5 HK:
Hạnh kiểm HK1 lớp 12:
2. Xét tuyển bằng kết quả cả năm lớp 12  
Ngành  
Mã ngành:  
(Chuyên ngành {nếu có}):  
Tổ hợp xét tuyển:  
Điểm môn 1
Điểm môn 2
Điểm môn 3
Tổng tổ hợp:
Trung bình cả năm lớp 12:
Hạnh kiểm lớp 12:
3. Xét tuyển bằng kết quả thi THPT  
Ngành  
Mã ngành:  
(Chuyên ngành {nếu có}):  
Tổ hợp xét tuyển:  
Điểm môn 1
Điểm môn 2
Điểm môn 3
Tổng tổ hợp:
Hạnh kiểm lớp 12:
4. Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL đại học quốc gia TPHCM  
Ngành  
Mã ngành:  
(Chuyên ngành {nếu có}):  
Đã tham gia kỳ thi năng lực 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức vào các đợt:  
Tổng điểm thi ĐGNL
Kỳ thi
 
Ghi chú:
- Vui lòng nhập "0" hoặc "Không" vào những mục không chọn.
- Thí sinh dùng tài khoản email này để nhận thông tin phiếu ĐKXT, cũng như kết quả trúng tuyển.
Tôi xin cam đoan những nội dung trong đơn đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và Bộ Giáo dục & Đào tạo.